10to1.be

November 18th, 2008

We have a new face!

We chose to go for something that sticks in your mind. How do you like it?

4 Responses to “10to1.be”

 1. Tim Van Damme Says:
  I like it! ;)
 2. Anne Says:
  Het blijft inderdaad hangen. Absoluut niet alledaags. En ik wist niet dat julie 'agile' werkte. Best wel een knappe benadering, want ook daar weer : niet alledaags. Congrats !
 3. Christophe Says:
  I love it!
 4. Steffest Says:
  Mooi! Alleen die -webkit-border-radius: 10px; -moz-border-radius: 10px; ... Tim weer zeker ? :-) Vermits het fixed width knoppen zijn misschien in je puppet en slave css een background image specifiëren met afgeronde hoeken, want nu doet het gebrek aan afronding wel wat afbreuk aan de design in IE. Details en muggezift ik weet het :-)

Sorry, comments are closed for this article.