Ruby 1.9

April 29th, 2008

Te zien aan deze presentatie van Bruce Williams, staan er ons nog leuke tijden te wachten met Ruby 1.9.

Leuk in de zin van ‘waw, dat is krachtig’, maar helaas ook leuk in de zin van ‘wow, dat breekt de Ruby 1.8 code’.

Check it out!

Plezier

April 8th, 2008

afb009.jpg

Sinds vandaag zitten we in ons nieuw kantoor. Plezier is: spliksplinternieuw meubilair, verwarming, mensen die de broodjes op kantoor brengen, koffie die klaar staat. Meer plezier is: een kantoor dat zo dichtbij is dat ik daarnet even heen en weer ben gefietst, om van de lentenacht te genieten. 6 km op de kop af, waarvan een stuk door een bos. Nog meer plezier is: werken aan projecten met tools die je zelf kan uitkiezen, en die zelf met plezier zijn geschreven. En dat merk je. Ja, ik geniet van de duik, momenteel.

Gem dependencies

April 8th, 2008

Geweldig nieuws. Eén van de punten waar je in Rails in elk project opnieuw even moet nadenken, is hoe je omgaat met gems (voor wie dat niet kent: gems zijn een soort plugins in Rails die je extra functionaliteit bieden). Vroeger was de 'meest instinctieve' manier van werken om je gems system-wide te installeren. Dat wil zeggen dat al je projecten dezelfde gems gebruiken. Mensen die al eens met dll's in aanraking geweest zijn, weten wat dit wil zeggen: soms veranderen er dingen in die gedeelde libraries. Het kan dus zijn dat project A werkt met versie 1 van een bepaalde gem, maar dat project B versie 2 van diezelfde gem nodig heeft. Als project A niet met versie 2 kan werken, heb je een probleem. Wij lossen dit meestal op door de gems in het project te bewaren. Maar het kost me altijd even tijd om me het commando op te zoeken waarmee je dat kan doen. Het goede nieuws is nu: de mensen van Rails hebben het probleem ook gezien. En vanaf nu kan je je gem dependencies in je environment.rb file specifiëren!

Fosdem 2008 Ruby Devroom

February 28th, 2008

The slides of the presentations in the Fosdem 2008 Ruby Devroom are all available here. Enjoy!

Je zal het altijd zien...

February 22nd, 2008

... als je een heel betoog uiteenzet, en in dat betoog een paragraafje terug verwijdert omdat je denkt dat je je punt niet genuanceerd genoeg kan uitdrukken, is er altijd wel een intelligente mens die dat doorheeft. Bon, op het gevaar af dat ik hier spijt van ga krijgen, een poging om uiteen te zetten waarom wij gekozen hebben om tijd te investeren in Ruby on Rails. Vreemd genoeg moet ik daarvoor eerst de ontstaansgeschiedenis van 10to1 uitleggen. Wij waren twee collega's, Java consultants, die een beetje teleurgesteld waren in het soort werk dat ze deden. We sprongen om met ingewikkelde datamodellen en lastige zoekalgoritmes, maar we hadden hoegenaamd geen idee wat voor mensen ons ding gingen gebruiken. Als het al gebruikers waren, sommige systemen dienden alleen als input voor andere systemen. We voelden ons een heel klein radje in een heel groot raderwerk. We voelden wel aan dat we elkaar goed aanvulden, en allebei hadden we de indruk dat hetgeen we samen deden, sneller en beter ging dan hetgeen we elk apart deden. Het geheel was meer dan de som der delen. Van daaruit groeide de idee om samen een bedrijf op te richten. We zouden gaan werken voor projecten waar we voeling hadden met onze gebruikers, en waar we samen aan konden werken. Voor zover wij de markt kunnen zien, houdt dat in dat we vooral zouden werken voor kleine bedrijven, en voor mensen die van een idee een bedrijf willen maken, startups zeg maar. Nu zijn er verschillende factoren die het moeilijker maken voor zo'n bedrijven om met Java aan de slag te gaan: zij hebben geen eigen IT departement, en dus niemand die kan zorgen dat hun servers 24/7 blijven draaien. Zij hebben geen budget voor doorgaans dure Java hosting. En hun projecten zijn dikwijls te klein om veel tijd te spenderen aan het 'opzetten van een project', en het schrijven van vele lagen 'mappers' die in feite niet meer doen dan data van het ene formaat omzetten naar het andere. Net in die tijd was er een nieuw web application framework in opmars: Rails. Dat beloofde de bovenstaande problemen aan te pakken: er was goedkope hosting voor beschikbaar, de opzetkost is minimaal, en in plaats van 'mappers' werd er vanuit gegaan dat de meest logische mapping gebruikt werd: een gegeven dat in de databank 'name' heette, zou in het domein model ook wel 'name' heten. Daar heb je geen ingewikkelde xml-files voor nodig. Het enige 'controversiële' van dat framework is dat het in een vrij onbekende taal geschreven was: Ruby. Dat maakt dat de keuze voor Rails een iets grotere overgang is dan de overgang van, ik zeg maar wat, Struts naar Spring Web MVC, of zelfs van Struts naar Tapestry of JSF. Maar dat kon en mocht ons niet afschrikken. We pakten het nieuwe framework vast voor wat het waard was, en begonnen er in te programmeren. En het beviel ons. Het maakt de beloften waar, ondanks veel religieuze oorlogen op de internetten, die dikwijls naast de kwestie zijn. Wil dat zeggen dat we nooit nog een Java project zullen doen? Weinig waarschijnlijk. Java is zo ingeburgerd in de grote bedrijven, dat de meeste bestaande projecten, en het gros van de nieuwe projecten, er met Java gemaakt wordt. Wil dat zeggen dat Ruby on Rails onze eerste keuze is als we niet beperkt zijn in verband met de technologie? Jazeker. Het is niet voor alles geschikt, maar het is zeker geschikt voor de toepassingen waar wij op mikken: 'kleinere' projecten, met een grote web component, die op relatief korte termijn moeten geïmplementeerd worden. (Hmm, dat paragraafje is iets groter geworden.)

Plugg

February 22nd, 2008

It's official: I'm going to Plugg

Ruby vs Java

February 18th, 2008

addresses.find {|address| address.street == 'Groenplaats'}
vs.
CollectionUtils.find(addresses, new Predicate() { public boolean evaluate(Object obj) { Address address = (Address) obj; return address.getStreet().equals("Groenplaats"); } });
Een jaar of 10 geleden kwam ik in contact met nogal wat bedrijven die en masse ontwikkelaars aan het zoeken waren. Eén bedrijf is me in het bijzonder bijgebleven: op een zonnige zaterdagmorgen werden we na een korte introductie met een man of 100 in een zaal met lessenaars gestoken, en kregen we vragenlijsten om onze kennis te testen. Zonder ons eerst te vragen of we nu eigenlijk overtuigd waren, zo na die introductie, maar soit. Na dat toelatingsexamen was ik er toch in geslaagd om een lokale manager aan te klampen. Ik vroeg hem "ik heb de indruk dat hier nogal veel met mainframe technologie gewerkt wordt. Eigenlijk ben ik nogal geinteresseerd om met Java te werken, web-addict zijnde enzo. Hebben jullie daar plannen mee?" Zijn antwoord? "Java? Wie zegt dat dat gaat blijven bestaan? Over een jaar of twee hoor je daar niets meer van, mijn beste. Nee, daar doen wij niet aan mee." Blogposts alom doen mij regelmatig aan deze anekdote terugdenken, de laatste tijd.
The Belgian Ruby User Group is happy to announce the first Ruby and Rails devroom at Fosdem 2008. Fosdem is a gathering of Free and Open Source Software developers and the ideal occasion to meet fellow Ruby and Rails developers (and 2000 other open source developers). If you have a good idea for a talk or tutorial, consider sending in an abstract. You can find the Call for Papers at http://wiki.rubyist.be/wiki/show/CallForPapers.

Why Camping Matters

November 6th, 2007

Dit is ook eens iets anders: Why Camping Matters. Terwijl de meeste Belgen nog in de fase zitten van "Word betaald om Java te doen, doe Rails om uw ideeën uit te werken", zegt deze doodleuk "Rails is saai. Zorg dat je ervoor betaald wordt, en doe Camping om uw hersens te fitnessen". Some developers do have the attention span of a... Look! Shiny thing!